FAQs Contact Us News and Events Savings About Home SERVIAMUS FOUNDATION INC.

Savings
Kini makahatag sa miembro og kahigayonan nga makatigom aron dugang

puhunan ug uban pa nga magamit sa panahon sa emergency.CAPITAL BUILD-UP (CBU)

Twenty Pesos (P20)

panahon sa Group Recognition Day (GRD)

Twenty Pesos (P20)

sa matag semana nga meeting

SPECIAL DEPOSIT (SD)

Usa ka boluntary na pagtigum sa maski pila nga kantidad. Mahimong ma withdraw sa panahon kung kinahanglanon sa miembro ang maong kantidad.


ASSURANCE FUND (AF)

Matag miembro mohatag ug P2.00 nga sinimana nga kontribusyon alang sa assurance fund.

CENTER FUND

Ang sentro mahimong maghimo ug mga kalihukan ug mag awhag sa pagmobilisa ug pundo sa tibu-ok sentro.

Ang pondo (CBU, AF, & SD) sa miembro adunay 3.5% nga tubo sa kada tuig kon miabot og P500.00 kada bulan"