FAQs Contact Us News and Events Savings About Home SERVIAMUS FOUNDATION INC.

Products and Services


NON-FINANCIAL SERVICE

TRAINING


Leadership Skills and Enhancement Training

Family Values Enhancement Training

Skills/Livelihood TrainingsKini ang programa maghatag ug dugang kahibalo alang sa mga leaders ug mga miembro alang sa mas nindot na pagdumala sa sentro ug tagsa-tagsa nga

negosyo.


COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

Community Outreach Program


Dental Mission

Tree Planting

Distribution of school bags and supplies

Relief Good DistributionBusiness Support Services


Entrepreneurial Skills Training
Provision and Access to Health Services


Medical/Dental Mission
Strengthening Family


Family Values Enhancement
Education


Brigada Eskwela


Distribution of School Supplies to Selected Public Elementary Schools
SCHOLARSHIP PROGRAM

Deserving children of members

High School Scholars

College ScholarsSERVIAMUS MUTUAL BENEFITS ASSOCIATION

You can also visit their website: serviamus-mbai.com  for more details.PANUMPA SA MIEMBRO (MEMBER'S PLEDGE)

Katungdanan ko sa Dios, paninguhaon ko nga mamaayo ang akong panginabuhi. Tabangan ang akong isig ka miembro o sentro nga nagkinahanglan sa akong panabang. Gamiton ang akong kita gikan sa akong nahulam para sa kalambu-an sa akong pamilya. Dasigon ang akong mga anak nga magpadayon sa pagtu-on. Motambong sa sinimanang meeting ug bayaran ang akong nahulam sulod sa 12/25/36/50 ka semana. Tabangan unta kami sa Diyos para matuman ang among panumpa.

PANUMPA SA EMPLEYADO (STAFF PLEDGE)

Kami gitugyanan nga tabangan ang mga pamilya sa pagpalambo sa ilang panginabuhi pinaagi sa Small Enterprise Development Program. Kami nagatoo sa madasigon nga pagpatuman sa among katungdanan aron makab-ot namo among katuyuan. Tabangan unta kami sa Diyos aron matuman ang among katungdanan.